Тестват сирените за тревога

Тестват сирените за тревога

 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност ще бъде тествана на 2 април в Мездра.  Точно в 13:00 ч. сирени ще огласят железничарския град.

Целта на тренировката е проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти в годината в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 13:00 ч. Тренировката се реализира съгласно план, утвърден от Министъра на вътрешните работи.

 
2018-03-29 14:44:06