Кастинг за деца-политици обяви Кнежа

Кастинг за деца-политици обяви Кнежа

Покана за участие в избор на членове на националния Съвет на децата на общинско ниво отправи местната администрация в Кнежа. Целта е да се изпълни Конвенцията на ООН за правата на детето, която предвижда създаване на такъв съвет. Той ще функционира като консултативен орган към председателя на Агенцията за закрила на детето. По този начин се цели да се насърчава участие на малките в изработването на политики и вземане на решения.

Всяко дете от Община Кнежа до 18-годишна възраст може да бъде предложено за член на този Съвет в едно от следните направления:
членове на училищни форми на самоуправление, съгласно чл.171 на ЗПУО, или детски /младежки съвети, парламенти и др.; представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социалните услуги за деца и индивидуални кандидатури. Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления, уточниха от Община Кнежа.
Документите за кандидатстване (Приложение 1) от утвърдената Процедура за избор на членове на Съвета на децата, могат да се намерят на интернет страницата на администрацията в секция „Новини”. http://www.kneja.acstre.com/…/se…/service-download-file.php…
крайният срок за кандидатстване е 24 май. Документите се подават на адрес гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” №69 или на електронен адрес: [email protected]
Комисия, назначена от кмета Илийчо Лачовски, ще разгледа получените предложения, ще направи подбор и ще излъчи 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление.
2018-03-20 11:37:04