Мездра ремонтира поликлика по "Красива България"

Мездра ремонтира поликлика по

Община Мездра ще кандидатства за извършване ремонт на местната поликлиника. Внесената от кмета докладна записка бе приета с пълно мнозинство на извънредно заседание на Общинския съвет.

Инж. Генади Събков представи мотивите за внасяне на докладната записка. Той обобщи, че сградата на поликлиниката се посещава от над 90 000 души годишно, а в нея работят 57 лица. Към момента сградата на „Районна поликлиника“ гр. Мездра. е в лошо техническо състояние.

Предвидените ремонтни работи включват частична подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по външни стени, ремонт на външна мазилка, боядисване на фасади и частична подмяна на обшивка по бордове на покрив. Общата стойност на проекта е 131 326 лв., като 55 % ще бъдат от общината, а останалите от програма "Красива България" към МТСП.

 

 
2018-01-14 11:17:00