Смениха шефа на "ВиК"- Кнежа

Смениха шефа на

Днес на извънредна сесия бе сменен управителят на общинското "ВиК" в Кнежа. Със свое решение съветниците отстраниха дългогодишния управител на "Аспарухов вал" ЕООД инж. Валентин Калапиш. Неговата длъжност ще поеме Михаил Хичков. Досега той се е занимавал с частен бизнес. Съветниците смятат, че смяната ще доведе до подобряване работата на общинското водоснабдително дружество и по-бързо справяне с многото аварии в града.




2018-01-12 18:16:56