ДП „РАО” търси многоканален анализатор

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” обяви обществена поръчка за доставка на многоканален цифров анализатор на спектри за гама-спектрометрична система. Оборудването ще служи за софтуерно управление на детекторния блок на системата  и обработка на информацията от нея.  Анализаторът трябва да е разработка след 2010 г. и да е в един блок.  Поръчката трябва да е за демонтаж, монтаж, инсталиране, пускане в експлоатация и обучение на персонала.   Срокът за изпълнение на поръчката е 6 месеца.  Мястото на изпълнение на СП „ИЕ 1-4 блок“, площадка на АЕЦ. Прогнозната цена е 34 800 лв. без ДДС. Срокът за получаване на офертите на 27 ноември 2017 г., до 15.55 ч.
2017-11-29 09:26:56