Техника на АЕЦ „Козлодуй“ ще подпомага снегопочистването на крайдунавския град

Техника на АЕЦ „Козлодуй“ ще подпомага снегопочистването на крайдунавския град

Община Козлодуй е взела мерки за справяне със зимните условия по пътищата. Количествата инертни материали, с които  ще се обработват улиците, тротоарите и входовете на учебни и административни сгради са налични. Машините на ОП „Комунални дейности” са в очакване на снега с поставени дъски, опесъчители и разпръсквачи за калциев хлорид. Тази година Община Козлодуй ще продължи да обработва уличната мрежа с калциев хлорид, който предотвратява замръзването на асфалтовата настилка и натрупването на снежна покривка. Дейностите по зимно снегопочистване ще се извършват координирано с техника на АЕЦ „Козлодуй”.

 
2017-11-28 11:10:02