Община се сдоби с "фабрики за кислород"

Община се сдоби с

Със собствени „фабрики за кислород“ се уреди общинската администрация в Кнежа. Под метафората се крият 1 700 фиданки от вида Пауловния, с които местната управа залеси площ от 27 дка в Седмицата на гората. Дръвчетата, известни с широката площ на листата си и устойчивостта на своята дървесина, ще красят местността „Малката чешма“, която се намира извън регулацията на общинския център.  

„Подборът на място за залесяване е съобразен с дообогатяването на зелените площи, а изборът на фиданките е подходящ за климатичните условия, почвените характеристики, естествената растителност и биоразнообразие в района. Целта е постепенно да създадем и възстановим ландшафта и зелената система в населените места на нашата община. Полагаме всички необходими грижи за поддръжката на новозасадените фиданки и призоваваме всички граждани за съдействие в опазването им“, казаха от администрацията в Кнежа. 
2017-04-07 11:34:56