Козлодуй започва ремонти в детските градини

Козлодуй започва ремонти в детските градини

1.9 млн. лева са необходимина Община Козлодуй, за да приведе условията в детските градини в съответствие с изискванията за безопасност, да ремонтира остарелия сграден фонд и да се закупи съвременно оборудване. Това показват проучвания на местната администрацията, направени по заповед на кмета Маринела Николова. На база на събраната информация е съставена 5-годишна програма за решаване на проблемите с материалната база в забавачките. С нея местната управа се ангажира ежегодно, с приемане на бюджета, да се планира ресурс от минимум 150 000 лв. за капиталови разходи и 50 000 лв. за оборудване на детските градини и финансиране на Програмата за поетапна модернизация. 
За 2017 г. е заложена сумата от 177 300 лв. за ремонтни дейности и оборудване на детска градина „Мир” в Козлодуй.
2017-03-20 11:15:56