Община иска онлайн оценка от граждани

Общини иска онлайн оценка от граждани

С онлайн допитване реши да провери качеството на административното си обслужване общинската администрация в Бяла Слатина. На официалния си сайт институцията публикува анкета за граждани и фирми, която има за цел да „свери часовника” на чиновниците за това дали предоставят качествено обслужване.

 

Допитването съдържа 9 въпроса от затворен тип с няколко възможни отговора и едно отворено питане за препоръки в посока оптимизацията на общинската администрация. От местната управа обещават да обявят публично резултатите от анкетата и да вземат адекватни мерки за подобряване на работата си. 
2017-03-08 14:17:34