Проектът за удължаване живота на VI блок върви по график

Проектът за удължаване живота на VI блок върви по график

Всички дейности по проекта за удължаване срока на експлоатация на VI енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ се реализират в срок и съгласно утвърдения за това график. Това стана ясно на проведеното в Козлодуй заседание на Управляващия комитет по проектите за удължаване на срока на експлоатация на V и VI енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години.
В срещата взеха участие представители на ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ и представители на АО „Русатом Сервис“, АО „Концерн Росенергоатом“, „Electricite de France“, „Риск Инженеринг“ АД, АО ОКБ „Гидропрес“ (част от машиностроителното подразделение на „Росатом“ – „Атоменергомаш“) и АО „Атомтехенерго“.
Участниците в срещата обсъдиха в детайли всички въпроси, свързани с проекта за удължаване срока на експлоатация на VI енергоблок. Бяха прегледани текущият статус на изпълнение на дейностите по проекта, актуалният план-график, както и резултатите от обследването на техническото състояние на оборудването и тръбопроводите по време на плановия ремонт през 2016 г. Участниците отбелязаха, че проектът се реализира съответно утвърдения график и в добър синхрон между отделните изпълнители.
На съвещанието бяха представени окончателните резултати от проекта по удължаване срока на експлоатация и на V енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“, за който в края на октомври беше официално предадена проектната документация, анализи и оценки на остатъчния ресурс. Управляващият комитет подчерта, че високото ниво на взаимодействие между АЕЦ и Консорциума е спомогнало за успешното и своевременно изпълнение на всички дейности.
Договорът между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Консорциума АО „Русатом Сервис“ - АО „Концерн Росенергоатом“ – „Electricite de France“ за изпълнение на дейностите по разработване на обосновката за удължаване на срока на експлоатация на V енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години бе подписан на 29 септември 2014 г.
Договорът между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и Консорциума АО „Русатом Сервис“ – „Риск Инженеринг“ АД за изпълнение на дейностите по разработване на обосновката за удължаване на срока на експлоатация на VI енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ до 60 години бе подписан на 28 януари 2016 г.

2016-12-20 15:48:13