Козлодуй плаща 6 бона за кастрация на бездомни кучета

Козлодуй плаща 6 бона за кастрация на бездомни кучета

6 000 лв. ще плати Община Козлодуй за обработка на 80 бездомни кучета през тази година. В сключения договор за кастрация с фирма „АЛИСА 73” ЕООД от Лом са заложени кастрация, обезпаразитяване (вътрешно и външно) и ваксиниране против бяс на стойност 75 лв на животно. Обработеното по този начин куче се маркира с видим знак на ухото (ушна марка) и се връща на мястото, от което е взето, за да пази територията си от други бездомни животни до овладяване на популацията. Дейностите се извършват по изготвен график за цялата община, след което се представя обобщен протокол за вида и обема на извършената работа за всеки изтекъл календарен месец. Към 01 септември са обработени 38 кучета (23 женски и 15 мъжки), а контрол по изпълнение на договора е възложен на еколога към Община Козлодуй.
За 2015 г. са изразходвани 4 800 лева, като са били обработени 31 бездомни кучета (28 женски и 3 мъжки), с цена за единична обработка от 154 лв.
2016-09-13 11:40:42