Асфалт - да, редакция - не!

Асфалт - да, редакция - не!

Площад “Софроний Врачански” (бивш “Д. Благоев”) във Враца бе основно обновен след работата по Водния цикъл в града. Знакът с грешно изписано име на английски език обаче продължава да стои и след ремонта. 

 

Текст и снимка: Боян Пецев
2016-09-01 16:51:38