Угрижват 300 деца в риск по проект

Угрижват 300 деца в риск по проект

Договор за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” подписа община Бяла Слатина. Средствата са за проект център за социални включване „Аз и моето семейство”. Финансирането е в размер на 295 980 лв. и е предназначено за превенция на ранни детски заболявания, мотивация и подготовка за равен старт в образователни заведения, подкрепа за изграждане на устойчива семейна среда за децата. От програмата ще се възползват 300 деца в риск на възраст до 7 г. и 150  семейства. Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца.
2016-08-08 11:18:17