Над 60 000 лева стари дългове събраха в Козлодуй

Над 60 000 лева стари дългове събраха в Козлодуй

От началото на мандата на Маринела Николова до момента по бюджета на общината са внесени над 60 000 лева данъци и такси, които са били дължими от физически и юридически лица за стари периоди. Изцяло погасени задължения има регистрирани на шест физически и юридически лица, след конкретно предприети действия от администрацията. Частично дванадесет длъжника са погасили задълженията си.

„Заварихме огромна сума несъбрани вземания, които са трупани с години и предприехме конкретни мерки за събираемостта им. Една от тях беше, че дадохме на частен съдия изпълнител тринадесет юридически лица и вече има резултати. Има задължения, които са доста назад във времето и за мен е необяснимо защо се е стигнало до тук. Всички искат общината да се развива – да има рехабилитация на улици, да се почиства, да има средства за градини, училища. Дано жителите на общината разбират, че това се случва с пари и когато си недобросъвестен данъкоплатец и не си плащаш налозите нямаш основания да претендираш и да искаш. Учудвам се колко фирми длъжници има общината, учудвам се, че някои от фирмите са на собственици, които имат претенции за сериозни бизнесмени. Очаквам и от гражданите и от юридическите лица да започнат да си плащат регулярно задълженията, за да може и общината да изпълнява своите ангажименти”.

Това коментира кметът на общината по повод поредния случай, в който на информационното табло се окачват длъжниците към местната хазна. Към началото на месец август над шестдесет физически лица дължат средства над 1 000 лева. Най-голямо натрупано задължение на физическо лице и в размер на 3 000 лева. Частните фирми, които са некоректни платци са над четиридесет. От тях две фирми са със задължения над 40 000 лева, около десет фирми са със задължения над 20 000 лева, а с над 30 000 лева са три частни фирми, които дължат местни налози към общината.

„Приканвам всички съграждани да си заплатят старите задължения, за да можем заедно да работим за по-чиста, уютна и приветлива община”, апелира Маринела Николова.
2016-08-04 16:35:03