Три деца от Козлодуй вече имат приемни семейства

Три деца от Козлодуй вече имат приемни семейства

Три професионални семейства за прием на деца до 6-гдишна възраст са утвърдени в Козлодуй по проект „Приеми ме“ от началото на годината. В две от тях вече са настанени деца. Едното от семействата е приело две братчета, а другото – новородено момиченце.
„Децата са настанени със заповеди на директора на Дирекция „Социално подпомагане”. Между приемните родители и кмета на община Козлодуй  са сключени договори за отглеждане и грижа за дете от професионално приемно семейство“, съобщиха от местната управа.
Към настоящия момент екипът по приемна грижа работи със 7 утвърдени професионални приемни семейства, в които има настанени общо 8 деца на възраст до 10 г. Социалните работници от екипа по проекта и отдел „Закрила на детето” продължават своята дейност за подкрепа на семействата.
Проект „Приеми ме 2015“ се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Допълнителна информация за условията и реда за кандидатстване и за участие в Проект "Приеми ме 2015” може да се получи от Екипа по приемна грижа: тел. 0973/8 58 59, адрес: гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 5, бл. СМК, ет. 1.

 

 
2016-07-30 18:38:12