Настаниха търговците от пазар "В. Кънчов" в обновени павилиони

Настаниха търговците от пазар

Днес бе извършено настаняването на търговците от пазара „Васил Кънчов” в изцяло реновираните 23 павилиона.

Павилионите бяха предложени и спечелени на търг в началото на юли. Изпълнен бе ангажиментът търговците да не бъдат настанени, докато на павилионите не се направи цялостен ремонт. Вътрешният ремонт включваше шпакловка, боядисване с латекс, нов теракот по подовете, нов балатум, шкурене и блажно боядисване на метални решетки. Отвън павилионите бяха  изкърпени и боядисани с фасаген. Обновяването бе за близо 20 000 лв.

На всички павилиона бяха монтирани допълнително и слънцезащитни навеси на обща стойност 15 000 лв.
2013-08-26 16:46:55