Учениците на ПГТР-Враца демонстрират умения пред гости от 3 града

 Учениците на ПГТР-Враца демонстрират умения пред гости от 3 града

Иновативна Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца посрещна гости от  Професионална гимназия  по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен,  Професионална гимназия, гр. Кубрат и ТПГ ”Никола Й. Вапцаров”, гр. Радомир по НП „Иновации в действие“. Целта на посещението е споделянето на добри практики за провеждането на бинарни уроци по Чужд език по професията-Английски език и Организация и реализация на кетърингово събитие, прилагане на съвременни компютърни технологии за изготвянето на онлайн базирани тестове, учебни филми, презентации и демонстрация на метода „Учене – чрез правене“. Програмата на посещението на място включва представяне на презентация на иновативното бинарно обучение , подготвяне на обяд в учебна кухня от учениците, сервиране на обяд в учебен ресторант и приготвяне на коктейли.

 

 


2
3
4


2022-03-11 10:22:23