Красимир Богданов: МЗХГ въвежда уеб система срещу отравянето на пчели

Красимир Богданов: МЗХГ въвежда уеб система срещу отравянето на пчели

Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/ разработва електронна уеб платформа, чрез която ще се оповестяват растителнозащитните и дезинфекциозни дейности, които предприемат земеделските производители – това стана ясно след парламентарен въпрос, зададен от врачанския депутат от ВМРО Красимир Богданов към министър Десислава Танева.

Народният представител се възползва от правото си на парламентарен контрол и зададе въпрос, свързан с това какви мерки предприема МЗХГ за оповестяване на пчеларите за предстоящи пръскани и на какви санкции подлежат нарушителите? Конкретен повод за питането беше масово отравяне на пчели в Плевенско, след което Богданов се закани да постави проблема в Народното събрание.

Българската агенция по безопасност на храните разработва електронна уеб платформа, а на 21 май е било проведено нейното първо практическо тестване, пише в отговора си министърът до Богданов. Отделно от това министър Танева припомня, че глобите за онези, които тровят пчели са сериозни. Съгласно чл. 44 от Закона за пчеларството, онези, които не спазват мерките за опазването на пчелите от отравяне и мерките за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни дейности се наказват с глоба между 3 000 и 5 000 лева. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, санкцията е от 8 000 до 10 000 лева.

Глоби са предвидени и в Закона за защита на растенията – в чл.144 пише, че лицата, които не изпълняват задължения за уведомавяне за употреба на продукти за растителна защита с наземна техника или чрез въздушно пръскане, се наказват от 1 200 до 2 400 лева. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец санкцията е от 2 400 до 3 600 лева, пише още в отговора до Красимир Богданов.
2020-05-30 20:45:01