Община Вършец с подкрепа към местния бизнес

Община Вършец с подкрепа към местния бизнес

Във връзка със създалата се кризисна ситуация и обявеното извънредно положение, по предложение на кмета инж. Иван Лазаров, местният парламент гласува временно освобождаване от заплащане на такси и наеми за ползване на терени и обекти - общинска собственост.

От заплащане се освобождават всички лица, ползватели на терени и обекти - общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си. Освобождават се от заплащане на месечен наем всички, сключили договори за наем на терени и обекти - общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си.

Всички заплатени авансово наеми и такси за месеците, за които лицата са освободени от плащане, ще се считат за платени за първия месец след отмяна на извънредното положение.

Решението важи за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение в Република България.

 
2020-05-07 11:07:25