Още 158 нуждаещи се ще получават патронажна грижа

Още 158 нуждаещи се ще получават патронажна грижа

158 възрастни хора с увреждания и самотно живеещи ще получават патронажна грижа до края на годината по проект на Община Лом, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Основна цел на проекта е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда по време на наложената социална изолация в условията на извънредно положение, като бъдат подкрепени хората, които са застрашени в най-голяма степен. Това са възрастни над 65 години с увреждания, както и самотно живеещи с доказана липса на близки, които да се грижат за тях.

Услугите за хората по домовете включват доставка на закупени със средства на потребителите хранителни и продукти от първа необходимист, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

За целта са назначени 29 домашни помощници на пълен работен ден, които ще предоставят услугите по домовете на 158 души от най-уязвимите групи. Обхванати са най-нуждаещите се от Лом и селата Ковачица, Сталийска махала, Трайково, Замфир, Сливата, Станево, Добри дол и Долно Линево.

Проектът „Патронажна грижа в община Лом“ е на стойност 251 220 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
2020-04-29 13:06:01