Раздават топъл обяд в Борован

Раздават топъл обяд в Борован

Община Борован подаде свое проектно предложение и подписа договор за финансиране и осигуряване на топъл обяд на 170 лица. В рамките на 33 работни дни те ще бъдат подпомагани с безплатна храна в условията на извънредна ситуация.

Общата стойност на проекта възлиза на 16 269 лева, които  ще бъдат изразходвани за приготвянето, доставка на храна по домовете,  както и ограничаването на разпространението коранавируса на одобрените потребители.

Целевите групи, които ще се обхванат по проекта са: лица с ниски доходи, под линията на бедността, уязвими групи, в това число възрастни и самотни хора на 65 годишна възраст с доход под линията на бедността, както и възрастни с трайни увреждания с невъзможност са самообслужване, които не могат да си осигурят прехраната сами или с помощта на свои близки.

Периода на реализацията на проекта стартира от  1 май до 19 юни тази година. Максималният брой потребители, които могат да се включат в услугата е до 170 човека от всички населени места на територията на община Борован. Освен  услуга „топъл обяд у дома“ ще бъдат предлагани  и  съпътстващи мерки и допълнителни услуги – при необходимост, може да им се закупуват други хранителни продукти, лекарства, медикаменти, да им се заплатят сметки или такси, разбира се със средствата на самите потребители.

Финансирането на проекта се извършва чрез Агенция за социално подпомагане.

 

 
2020-04-28 13:38:35