Родители оценяват дистанционното обучение

Родители оценяват дистанционното обучение

Анкета с родители се проведе на 31 март във врачанското СУ „Никола Войводов”. Целта й бе да се установи отношението им към дистанционната форма на преподаване, какви са ефектите от това обучение през погледа на най- близките и дали има разминаване между страните в обучителния процес.

В изследването взеха участие 118 родители на деца от начален, прогимназиален и гимназиален етап, от които двама са родители на деца, с които се провежда алтернативна форма на обучение,  а двама участници имат ученици, които не са се включили в такова обучение, поради липата на Интернет и на електронно устройство. 

Преобладаващ дял – 62% от участниците, са родители на деца от начален етап, 32% от прогимназиален етап и 6% са родители на гимназисти.

Преобладаващата част от анкетираните - 53%, са позитивно настроени и на въпроса: „Как  се отразява съчетаването на професионалните задължения с грижата за децата при дистанционната форма на обучение?“ отговарят, че успяват да преодолеят затрудненията. Не малък дял – 41% категорично отбелязват, че нямат затруднение и само 6%  са много затруднени.

При оценката на този тип обучение 71% от родителите са отбелязали, че то си има своите предимства и недостатъци, 24% имат определено положително отношение и 5 % са отрицателно настроени към дистанционната форма.

Що се отнася до организацията на електронното обучение в СУ „Никола Войводов“, близо 83,8% са изразили положителна оценка, а неудовлетворени са  едва 2.6% . Близо 14 % посочват, че не могат да преценят.

Окуражаващо висок (79,5%) е процентът на анкетираните, които смятат, че детето им се справя с учебния материал, а около 15 % сочат, че техният ученик изпитва затруднения.

Родителите оценяват високо труда на учителите: 86,6% посочват, че учебният материал е представен разбираемо и достъпно, а домашните задания са прецизирани;  3,4% отговарят, че преподаваният материал е представен сложно и неразбираемо, а 2,6% се оплакват, че се дават се много домашни.

И накрая - 33% от родителите отчитат, че дистанционното обучение е добър вариант и този начин на преподаване следва да бъде застъпен по-значително в учебната практика.

 
2020-04-07 14:06:10