Кадри за новите заводи, за АЕЦ, ДП РАО и БДЖ ще готвят училищата наесен

Кадри за новите заводи, за АЕЦ, ДП РАО и БДЖ ще готвят училищата наесен

 

Повече ученици ще бъдат приети в професионални паралелки през есента в Област Враца. Увеличава се и приемът в STEM профили и професии. Това стана ясно на заседанието на областната комисия по заетост, която с пълно единодушие одобри предложените специалности в училищата.

Целта е да се удовлетворят потребностите от кадри на бизнеса, учениците да успеят да намерят реализация тук или в страната, а училищата да имат устойчивост.

1445 е бройката на учениците, които тази година завършват 7 клас. Бройката е със 100 по-малко в сравнение с миналата година. Работи се в посока преминаването в едносменен режим, като на този етап на смени се учи единствено в 2 училища във Враца и 1 в Козлодуй.

През следващите години в областта ще се наблегне на приема в нови професии, които до сега не се изучават. Това са например роботиката, автоматиката и дигиталните науки.

В ПГТР ще приемат ученици в професиите-готвач, ресторантьор и електронна търговия.

В ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ ще се изучават направленията-системен програмист, техник компютърни системи, техник транспортна техника и техник електронна техника.

В ПГ „Димитраки Хаджитошин“ есента приемат е в направленията- интериорен дизайн, строителен техник и електротехник.

В Езиковата гимназия очакват желаещите да изучават интериорен дизайн, а в математическата приложни програмисти.

В СУ „Козма Тричков“ специалностите са-икономист и техник по автоматизация.

СУ „Никола Войводов“ пък ще обучава в направлението-икономист-информатик.

СУ „Отец Паисий“ ще обучава желаещи да се занимават с народно пеене.

В обединените училища в Девене, Баница и Тишевица ще се обучават за сладкар-хлебари и дограмаджии. Там се учи до 10 клас, като след това учениците ще могат да продължат образованието си в ПГТР-Враца.

В Борован ще имат 2 паралелки  с бъдещи монтьори на транспортна техника, електромонтьори и помощник-възпитатели.

В ПГЯЕ-Козлодуй е изготвен задълбочен анализ от нуждата на кадри, които след това да захранват АЕЦ и ДП РАО.

В ПГ по МСС-Мездра отново ще готвят кадри за БДЖ, но в половин паралелка.

По отношение на профилираната подготовка се е наложило да бъдат орязани паралелки. С една по-малко ще разполага за прием математическата гимназия във Враца. Намален е приемът и в езиковата.

Така съгласуваните специалности ще бъдат подложени на защита в Министерството на образованието и науката.

 

 
2020-02-12 14:05:11