Наградиха първия данъкоплатец в Роман

Наградиха първия данъкоплатец в Роман

Лиляна Лазарова Петрова беше първият данъкоплатец, платил задълженията си към община Роман за 2020г. Тя беше изненадана от общинска администрация с подаръци.

Данъчната кампания в община Роман започна на 7 февруари. Данъкоплатците могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април тази година.
Местните данъци могат да се платят и разсрочено. Първата вноска на данък сгради и данъкът върху превозните средства се дължи до 30 юни, а втората до 31 октомври.

 
2020-02-11 09:36:18