Кметът Тодор Алексиев е радетел за оживяването на храма.

Кметът Тодор Алексиев е радетел за оживяването на храма.


2018-10-09 15:44:31