„Булгарплод-Враца” ООД подобри условията си на труд

„Булгарплод-Враца” ООД подобри условията си на труд

На 26 юни се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в „Булгарплод-Враца” ООД. Той е на стойност 145 284.28 лв. и се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Управителят на фирмата инж. Петър Андреевски представи реализираните дейности и постигнатите резултати. Благодарение на европейските средства е изготвен анализ на моментното състояние на трудовата дейност и е проектирана нова организационна форма на труда. Това ще доведе до подобряване на условията на труд, намаляване на травматизма и заболеваемостта и повишаване на производителността и ефективното използване на човешките ресурси на заетите в предприятието. Разработена и внедрена е система за управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа, съответстваща на утвърдения стандарт BS OHSAS 18001:2007 и предстои сертификация по него.

Предоставени са нови и модерни предпазни средства и специално работно облекло на 17 заети лица във фирмата, което ще доведе до намаляване на трудовите злополуки и заболявания. Със закупуването и монтажа на климатична техника е подобрено физическото състояние на работната среда и микроклимата в „Булгарплод-Враца” ООД. „Въпреки трудностите, до момента успяхме да изпълним 90 % от проектните дейности и можем да отчетем успешно реализиране на проекта, който реално допринесе за подобряване условията на труд в нашата фирма”, каквато е и целта на тази схема на ОП „Развитие на човешките ресурси”.
2014-06-28 09:31:29