Областна администрация –Враца приключи изпълнението на проект

Областна администрация –Враца приключи изпълнението на проект

Областна администрация –Враца приключи изпълнението на проект „Повишаване нивото на компетентностите и ефективността на административната дейност на служителите чрез обучения в страната”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е близо 39 000 лв., като в едногодишния срок на изпълнение на договора са проведени общо 36 обучения.

Чрез успешното реализиране на проекта се улеснява изготвянето на стратегическите документи за следващия програмен период 2014-2020 чрез обучение по стратегически мениджмънт, разработване, мониторинг и отчетност.

Проведените обучения по планиране на човешките ресурси дават възможност да се осигури правилната дългосрочна политика на Областна администрация  Враца, по отношение на планирането на обучението на служителите, с цел за повишаване на административния капацитет, въз основа на конкретното ежегодно планиране за обучения и повишаване на професионалната им квалификация.

Ефектът от чуждоезиковото обучение действа на практика, като улеснява контактите и дългосрочното изпълнение на съвместните споразумения за сътрудничество с партньорите на Областна администрация Враца от окръг Долж, Румъния и Автономна област Нитра, Словакия, както и има положителен ефект върху работата на експертите по международни проекти.
2014-05-19 17:13:10