„Един час за природата”

„Един час за природата”

Дирекция на природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна Агенция по горите съвместно със СОУ „Христо Ботев” Враца стартират съвместна инициатива  под наслов „Един час за природата”. В рамките на три месеца в часовете на класния ръководител ще бъдат провеждани образователни и интерактивни игри за опознаване на биоразнообразието, природните забележителности и устойчивото развитие на територията на Природен парк „Врачански Балкан”.

В кампанията ще бъдат обхванати  ученици от 1 до 12 клас. Целта е да се повиши тяхното екологично и природозащитно образование и да се формира емоционална връзка с природата. Образователните игри и материали са част от изготвения през миналата година Наръчник за провеждане на образователни дейности на територията на ПП „Врачански Балкан”.


Коментари2014-02-27 16:11:25