Обсъдиха стратегията за развитие на областта

Обсъдиха стратегията за развитие на областта

Постоянна заетост, икономическо и социално развитие на областта са сред приоритетите на Областната стратегия за развитие на Област  Враца  2014 – 2020. Това стана ясно на заседанието на обществения съвет към Областна администрация-Враца.

На заседанието присъстваха всички членове на областния съвет, включително и новоприетите Никола Станчев от град Козлодуй, Спаска Михайлова – представител на НПО „Нов път“ с. Хайредин, Евелина Васкова – председател на управителния съвет на „Дом на науката и техниката“ –Враца.

На заседанието бе обсъден и въпросът за разпределението на ресорите на дейностите между тримата заместник - председатели на Обществения съвет, а именно Зоя Пехльова, представител на НПО „Жарава“ – Враца, Емилия Гарванска, представител на консултативен и образователен център „Анима“ – Мездра и асистент Ивета Михайлова, представител на филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, към медицински университет в София

Те ще разпределят ресорите на дейност, които ще бъдат оповестени на 11 март 2014, когато е насрочено следващото заседание на обществения съвет.

Общественият съвет реши да бъде създадена работна група от представители на гражданския сектор, бизнесаи читалищата, която да направи преглед на Oбластната стратегия за развитие на Oбласт Враца 2014-2020г., да изготви свое становище и запознае с него обществения съвет на следващото заседание (11 март).

В работната група, след гласуване, бяха включени тримата заместник-председатели на обществения съвет, представител на Регионален експертно-консултантски център „Читалища“ (РЕКИЦ), представител на  ОИЦ – Враца, инж. Росен Дудушки от строителната камара и Марин Методиев, представител на гражданите.


Коментари2013-12-09 14:44:28