Софиянец пое Окръжната прокуратура във Враца

Софиянец пое Окръжната прокуратура във Враца

Столичен прокурор застава начело на Окръжната прокуратура във Враца. За високият пост вече е определен държавният обвинител от Софийска градска ппрокуратура – Бисер Кирилов. Това реши прокурорската колегия от Висшия съдебен съвет. Тя отмени свое предишно решение, с което на основание доскорошния врачански окръжен прокурор Десислав Начков бе определен за изпълняващ функциите на административен ръководител до избирането на нов окръжен прокурор.

Колегията определи Бисер Стефанов Кирилов за изпълняващ функциите административен ръководител на врачанската окръжна прокуратура, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Бе открита и процедура за избор на нов окръжен прокурор на Враца. Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в "Държавен вестник".

След изтичането на първия му мандат като окръжен прокурор на Враца Десислав Начков бе единствения кандидат за поемането отново на длъжността, но прокурорската колегия не го одобри. Прокурорът Начков получи 3 гласа „за“ и 7 „против“.

Тогава главният прокурор Иван Гешев каза: „Мен лично представената концепция не ме убеди, че колегата Начков следва да бъде избран за втори мандат. Личните ми впечатления са, че картината, описана от колегата, не е толкова прекрасна. Целият район се нуждае от промяна и повече активност, по-малко бюрокрация“.

След това беше обявен нов конкурс за окръжен прокурор, на който не се яви нито един кандидат. Тогава временното оставане на длъжността на Начков бе удължено.

 
2020-10-01 10:11:59