Рекултивират старото сметище в Кула

Рекултивират старото сметище в Кула

Първа копка за рекултивация на старото сметище в Кула направи кметът на общината д-р Владимир Владимиров. След година теренът с площ от 18 дка трябва да се превърне в пасище. Старото сметище на Кула се намира в местността „Дери магаре“ на км и половина от града. От няколко години то не се използва, тъй като боклукът се извозва до регионалното депо за отпадъци край Видин. Фирмата-изпълнител е избрала модерен метод за рекултивацията – капсулиране на стария отпадък, за да се ограничи достъпът на повръхностни води до него.

Средствата за рекултивацията са спечелени по проект на общината от програмата „Околна среда“. Стойността им е 1,2 млн. лв. По-голямата  част са европейско финансиране, а малка – от националния бюджет. Общината ще получи рекултивацията безвъзмездно.

Срокът за изпълнението е до 12 август, 2021 година.
2020-09-10 13:05:49