Правителството прехвърли имот на община Роман

Правителството прехвърли имот на община Роман

Правото на собственост върху имот държавна собственост се прехвърля безвъзмездно на община Роман. Това стана с решение на Министерски съвет. Теренът е с площ от 6 200 кв. м. В него влизат първия етаж от триетажна сграда - общежитие, със застроена площ 560 кв. м, и двуетажна сграда - учебен корпус, със застроена площ 450 кв. м. Имотът ще се използва за нуждите на Комплекса за социални услуги за деца с увреждания в града. Намеренията на ръководството са да бъде обособен кабинет за трудотерапия, помещение за провеждане на рехабилитационни и оздравителни процедури, физкултурен салон. Учебният корпус може да бъде използван като Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

 

 
2020-09-02 14:50:56