инж. Радослав Михайлов: С поредна инвестиция подобряваме надеждността на услугите си

инж. Радослав Михайлов: С поредна инвестиция подобряваме надеждността на инвестициите си

Инж. Михайлов, разбрахме че имате ново инвестиционно намерение. Какво предвижда то?

Да. Внесли сме инвестиционно намерение за изграждане на нов кладенец за добив на подземни води в ОЦ Младост.

Какво налага подобна инвестиция?

След ремонти по топлопреносната мрежа ще стане възможно по-бързо запълване на ремонтираните участъци и съответно по бързото възстановяване на топлоподаването. Поради тази причина сметнахме за целесъобразно да инвестираме в нов кладенец.

Ще има ли ползи за Вашите абонати?

Чрез построяването и влизането в експлоатация на новия кладенец, ще оптимизираме работата си и по този начин ще повишим надеждността на услугата, която предлагаме.

Наскоро направихте анкета. Каква беше нейната цел?

За нас беше важно да съберем данни относно степента на информираност на нашите абонати за варианта на плащане „Равни вноски“ и да получим обратна връзка за степента на удовлетвореност и оценката, която дават  те за тази опция, която им предлагаме вече повече от десет години. За нас обратната връзка е изключително важна. Държим на мнението на нашите абонати и винаги се съобразяваме с техните изисквания и подробностите, на които те обръщат внимание.

Какво сочат резултатите?

Крайното заключение е, че както абонатите, които ползват „равни вноски“ така и другите, са добре информирани за възможностите, които им предлагаме. Голяма част от тях дават положителна оценка на този метод на плащане и споделят, че благодарение на избора прогнозирането на разходите им е значително улеснено.

Всеки ли може да сключи договор „равни вноски?

Да. Всички настоящи битови абонати без просрочени задължения  могат да се възползват.

А новите? Те имат ли право?

Да. Решихме, че ще предоставяме този вариант, както на новите, така и на текущите абонати. Тук използвам и да напомня за отстъпката, която предлагаме. Всички, които са преминали към заплащане  на задълженията на равни вноски, както и останалите редовни клиенти получават 6% отстъпка от начисленията за топлинна енргия във всяка фактура, платена в срок. Този жест е в знак на признателност към абонатите, които въпреки времената, в които живеем, са лоялни към нас и съвестно заплащат задълженията си в срок.

 
2020-08-03 14:45:18