Маринела Николова: Да бъдем здрави, силни и единни в преодоляването на трудностите

Маринела Николова: Да бъдем здрави, силни и единни в преодоляването на трудностите

Г-жо Николова, предстои празникът на град Козлодуй, предвижда ли се някаква тематична програма или разпространението на COVID-19 провали плановете Ви?

Предвид създалата се ситуация в цял свят и изпитанието през което преминаваме, се наложи да отменим всички масови мероприятия по културен, спортен и младежки календар. Смятам, че в условия на извънредна епидемична обстановка, трябва да пазим гражданите, а именно – най-застрашените в тази ситуация, хората от третата възраст. По случай 30 май, Ден на град Козлодуй, решихме да организираме фотографски конкурс на тема „Козлодуй – красив през четирите сезона”. В общината имаме много талантливи любители и професионални фотографи, които чрез своя поглед да покажат красивите места от нашия град. В конкурса се включиха със свои авторски снимки десет участника. Създаде се събитие във фейсбук страницата на Община Козлодуй, където вотът се осъществяваше чрез харесване на снимката на съответния участник. Гласуването продължи до 29 май 2020 г. Днес, 30 май, резултатите ще бъдат обявени. Авторите на трите снимки, събрали най-много гласове чрез харесване, ще получат награди.

Конкурси за Ботев ще има ли и какви?

В края на месец декември 2019-та година, за трета поредна година, обявихме Общински литературен конкурс за есе, посветен на 172 години от рождението на Христо Ботев. Този път темата беше „Моята родина – родината на Ботев”. Конкурсът е част от Общинския културен календар за 2020 година. С него искаме да насърчим децата, младежите, а и възрастните хора да изявят интерес към литературата и творческото писане. За участие в конкурса получихме  есета от различни краища на страната, като от тях наградихме трите най-добри.

Как жителите на общината приеха ограниченията, които бяха наложени заради пандемията и дисциплинирани ли са в спазването им?

Мога да кажа, че гражданите спазваха всички наложени от Министерството на здравеопазването противоепидемични мерки. В това число, когато в общината имаше вечерен час, той се спазваше от всички жители.

На Вас лично как Ви се отразиха мерките и наложената социална дистанция?

Както всички хора, приех, че във възникналата ситуация трябва да има социална дистанция и строго да се спазват правилата. Разбира се, за всеки от нас беше трудно, защото никога преди не ни се е налагало да се борим с подобна заплаха от масова зараза.

Въпреки вируса, животът продължава, какви нови придобивки предвиждате за общината? Има ли нови проекти на ход?

В края на 2018-та година Община Козлодуй получи целево финансиране от правителството в размер на 3.6 млн. лева. Средствата са осигурени за ремонтни дейности на централния площад в Козлодуй и на изгорялата сграда на Народно читалище „Яким Деспотов – 1899” в с. Гложене.

Изграждаме канализация по част от ул. „Стефан Караджа”, ул. „Цанко Церковски” и ул. „Кирил и Методий” с външни средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Ще положим километър нов асфалт по улица „Ломска”.

Друг голям обект, които стартирахме през изминалата 2019-та година и дейностите продължават и сега, е цялостна рехабилитация на уличната мрежа в ж.к. 3 юг . Проектът се осъществява в два етапа. През 2019-та стартира ремонт на улиците „София”, „Васил Коларов”, участък от ул. „9-ти май” и междублокови пространства.

Извършваме реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец. Това е едно от големите села в общината ни и от реализацията на дейностите ще се възползват над 1 800 жители. Общата дължина за подмяна на  водопроводна мрежа е 18 848 метра и 505 броя сградно водопроводни отклонения. Проектът е на обща стойност 5.7 млн. лева.

Със съ­дейс­т­ви­е­то на атом­на­та елек­т­ро­цен­т­ра­ла през 2019-та ус­пях­ме да за­ку­пим 800 но­ви ос­ве­ти­тел­ни те­ла, ко­и­то ве­че са пос­та­ве­ни във всич­ки че­ти­ри на­се­ле­ни мес­та в об­щи­на­та. Тази година ще за­ку­пим още но­ви ос­ве­ти­тел­ни те­ла от­но­во за Хър­лец, Гло­же­не, Бу­тан и Кри­ва ба­ра.

Стартирахме строителните дейности за обект „Изграждане на компостираща инсталация на територията на община Козлодуй”.

От тази година предвиждаме ежегодни инвестиции в размер на 250 000 лева за облагородяване и изграждане на детски площадки в жилищните квартали и населените места. До края на мандата трябва да разполагаме с 21 обновени детски площадки.

Този месец приключихме изграждането на паркинг в ж.к. 3 север, при бл. 2А в град Козлодуй. Бяха извършени дейности по подмяна на бордюрите, тротоарните плочки и полагане на пътна асфалтова настилка. Паркингът е с обща площ 677 кв. м.

По Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика се ремонтира целият първи етаж на сградата до Община Козлодуй, позната като блок СМК. Етажът ще бъде обособен като административна сграда за нуждите на общинска администрация.

Независимо, че началото на 2020 година премина в борба с разпространението на COVID-19, Общината не е спирала да чертае планове и да подготвя проекти за подобряване на живота в Козлодуй и населените места.

Болницата в Козлодуй разполага ли с нужния брой лекари и консумативи за лечение на по-голям брой пациенти с коронавирус?

Към момента МБАЛ „Св. Иван Рилски” разполага с предпазни облекла, маски, шлемове, дезинфектанти и всичко необходимо, за да е защитен персоналът и да се осъществява качествена здравна грижа и защита на медицинските работници и пациентите на лечебното заведение. Болницата в началото на месец април получи парични средства и лични предпазни средства от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и други дарители, които покриват нуждите на лечебното заведение за работа по време на епидемичната обстановка.

Поддържаме постоянна връзка с всички здравни заведения на територията на общината, с Регионална здравна инспекция – Враца, РУ – Козлодуй и АЕЦ „Козлодуй”.

Какво ще пожелаете на хората във връзка с предстоящия празник?

Пожелавам на всички граждани на община Козлодуй да бъдат здрави, силни и единни в преодоляването на трудностите и предизвикателствата на живота. Нека през предстоящите години да бъдем заедно на този хубав празник – Деня на град Козлодуй. Честит 30 май, жители на Козлодуй!
2020-05-30 09:36:34