Продават соц гигант на цената на панелка

Продават соц гигант на цената на панелка

Пореден опит за продажбата на обявеното в несъстоятелност шивашко предприятие „Пионер” в Бяла Слатина прави синдик. Сделките се водят от Росица Томова, която продаде бившия торов завод „Химко” във Враца. На тезгяха са извадени поземлен имот с площ от 4 412 кв. м. и седем броя сгради с обща застроена площ 2 180 кв.м., собственост на „Пионер” АД. Началната цена, на която се търгуват е в размер на 53 595 лева и е равна на 50 % от пазарната оценка на имота.

Кандидат-купувачите могат да получат информация и да прегледат книжата в канцеларията на синдика. Огледът на включените за продажба активи се извършва в Бяла Слатина след предварителна заявка. За купувач се счита този, който е предложил най-висока цена.

Запознати припомнят, че преди години от завода в Бяла Слатина са излизали лъскави тоалети не само за България, но и за чужбина. Заводът “Пионер” е бил най-големият и за детско-юношеско облекло. Преди около 10 г., малко преди да хлопне врати, предприятието бе обект на редица проверки заради множество сигнали за нарушения.
2019-10-08 11:30:19