Мъдриха законови изменения във Вършец

Мъдриха законови изменения във Вършец

Работна среща свързана с наредбите и наказанията при вдигане на шум събра на едно място редица представители на институции във Вършец. В нея се включиха кметът на община Вършец инж.Иван Лазаров, гл. инспектор Димитър Мишонов - началник на РУ „Полиция“ - Вършец , гл. инспектор Радослава Лекова – зам.-началник сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция" в областната дирекция на МВР – Монтана, гл. инспектор Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция“ на МВР – Монтана, собственици и представители на хотелите и къщите за гости в града. Обсъдени бяха съвместно промените в Закона за защита от шума в околната среда. Освен това са коментирани и наказанията в случаите, когато той се нарушава, както и прилагането на превантивни мерки за предотвратяването им. На представителите на туристическия бранш беше препоръчано да поставят на видни места в обектите си кратка информация за глобите при неспазване на закона и бе отправен апел за съдействие и оказване на достъп до стопанисваните от тях обекти в случаите, когато е подаден сигнал.

 
2019-07-04 13:22:09