Роман обновява детски градини за близо милион лева

Роман обновява детски градини за близо милион лева

Трети договор за безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони подписа кметът на община Роман Валери Ролански.  Местната администрация защити проект „Ремонт и благоустрояване на ДГ „Зора“ и обособена група в село Камено поле, който е на обща стойност 959 867 лв. Предвижда се изграждане на ограда, паркоустройство и детски площадки както в романската забавачка, така и във филиала в Камено поле.

За двете детски заведения е предвидено ново обзавеждане - легла, матраци, гардеробчета, маси и столчета, спални комплекти, както и интерактивни дъски и други пособия за кътовете за игра. Предвидено е също кухненско и друго оборудване в зависимост от желанията на колектвите на двете градини.

Никога досега община Роман не е кандидатствата с три проекта на прием по програмата за развитие на селските райони и с отлична успеваемост от 100 % и трите да бъдат одобрени.

Хората от искърския край са доволни, че и трите подадени проекта са били качествени и с получените средства ще се обнови пътната и образователна инфраструктура, както и ще промени облика на населените места, в които се реализират проектите.

 
2019-06-06 07:44:31