Кмет раздаде лакомства на малчугани

Кмет раздаде лакомства на малчугани

Заключителен спектакъл се проведе за децата на детските градини в община Борован, с филиал в село Нивянин  и ДГ „Юрий Гагарин“ село Малорад с филиал в село Добролево. Той бе по проект „Заедно можем повече- за качествено обучение в детските градини в Община Борован“  Приоритет 2, развитие на дейности гарантиращи равен достъп до качествено образование за деца и ученици от етническите малцинства, включително и за преодоляване сегрегацията и вторичната сегрегация на деца и ученици от етнически малцинства.

Клуб „Света на приказките“ представиха драматизации на известни приказки. Приказните герои радваха зрителите със своите песни и танци. Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова приветства всички деца, учители, помощен персонал и родители. След спектакъла всички дечица получиха пакети с лакомства от името на кмета Десислава Тодорова.
2019-05-30 13:17:43