ХIІ фолклорен фестивал „Борован свири, пее и танцува - 2019”

ХIІ фолклорен фестивал „Борован свири, пее и танцува - 2019”

В Читалище „Цани Иванов“ с. Борован  се проведе ХIІ регионален фолклорен фестивал „Борован свири, пее и танцува - 2019”.

Първа награда грамота и плакет за  най-добър квартет заслужено получиха мъжки фолклорен квартет „Полутон“ към НЧ “Възраждане-1923“ гр. Бойчиновци. Те успяха да качат на сцената голяма част от публиката със прекрасните си изпълнения и хорото нямаше край.

В категория дуети:

Първа награда грамота и плакет - дует: Емил Костовски и Искра Райчева към НЧ „Пробуда - Добролево“ с. Добролево;

Втора награда - грамота дует: Динка Николова и Лиляна Кирова он НЧ „Просвета 1930“ село Буковец.

Трета награда - грамота - дует „Борован“ към НЧ „Цани Иванов-1907“с.Борован

Първа награда за солово изпълнение с плакет и грамота бе отличен

Бисер Борисов от НЧ „ Христо Ботев-1927“с. Горник ,община Червен бряг

Второ място грамота  получи Теменужка Данова от Пенсионерски клуб „Бяла Злата“ - гр. Бяла Слатина

Второ място Стефани Маринова от НЧ „Христо Ботев 1927“ -с.Горник община Червен Бряг 

Трето място  за солови изпълнения грамоти получиха:

Мая Сарайска от НЧ „Цани Иванов-1907“с. Борован и

Лиляна Кирова към НЧ „Просвета 1930г.“ - с.Буковец

С първа награда за най- добър танцов състав  бе отличена: Детска танцова формация „Зорница“ към НЧ Изгрев - 1897“ с. Еница

Най-голям интерес обаче предизвикаха хоровите изпълнения.

Първата награда грабна  плакет и грамота получиха - Женска певческа група „Боровански напеви“ от НЧ „Цани Иванов-1907 “ с. Борован;

Първа награда - грамота: Певческа група „От извора“ към НЧ „Пробуда 1926“ село Липен;

Втора награда - грамота: Детска певческа група „Веселите гласчета“ към НЧ „Съзнание-1912“с. Михайлово;

Втора награда - грамота: Женска певческа група „Пъстра китка“ с. Малорад - НЧ „Просвета-1919“;

Трета Награда - грамота - Певческа група „Стария дъб“  към НЧ „Асен Златаров“село Сухаче;

Трета Награда- грамота- Женска певческа група „Белокаменица“ към НЧ „Просвета 1928“ село Царевец;

Специалната награда на фестивала за изпълнение на песни на Маша Белмустакова грамота и плакет получиха :Женска певческа група  към НЧ“Васил Левски-1908“с.Нивянин;

Първо място за изпълнение на песни на Маша Белмустакова  - грамота за Динка Николова и Лиляна Кирова он НЧ „Просвета 1930“ село Буковец;

Специалната награда на фестивала за изпълнение на песни на Иван Пановски грамота и плакет получиха : Пенка Петровска и Елка Радева от НЧ „Зора“ - Горна Кремена;

За най добро сценично поведение грамота получиха: Женска певческа група „Готините“ към пенсионерски клуб „Готините баби“  град Враца;

Участие във фестивала взеха състави от читалища и пенсионерски клубове: НЧ “Пробуда“ с. Добролево - участници, НЧ “Просвета - 1919“ с. Малорад, НЧ “Цани Иванов“ с. Борован, пенсионерски клуб „Готините баби“ град Враца, НЧ „Просвета 1930г.“ - с. Буковец, НЧ „Христо Ботев 1927“ - с.Горник, община Червен бряг, НЧ „Асен Златаров“ село Сухаче, НЧ „Просвета 1928“ село Царевец - участници, НЧ „Пробуда 1926“ село Липен, НЧ “Зора“ с. Горна Кремена - участници, НЧ “Васил Левски - 1908“ с. Нивянин, НЧ „Съзнание - 1912“ с. Михайлово, НЧ Изгрев - 1897“ с. Еница, НЧ „Възраждане - 1932“ гр. Бойчиновци, пенсионерски клуб „Бяла Злата“ гр. Бяла Слатина - участници, НЧ „Отец Паисий-1927 “ с. Липница.

 

 
2019-05-18 10:01:24