Над 4 млн.лв. приходи отчитат кооперациите от ОКС-Враца

Над 4 млн.лв. приходи отчитат кооперациите от ОКС-Враца

На 16 април се проведе годишното отчетно събрание на ОКС-Враца. В неговата работа взеха участие 69 делегати от общо 72-ма. Сред официалните гости бяха зам.-председателят на ЦКС Бойка Добрева, председателите на ОКС-Видин и Монтана Ваня Цакинска и Борислав Дивинисиев и Борислав Борисов от отдел „Контрол” на ЦКС. Водещ на събранието бе адвокат Вася Боянова. Отчет за работата на ОКС-Враца през 2018 г. представи неговият председател инж. Велко Атанасов. В него той подчерта, че без държавата да създаде условия за силна и ефективна икономика, базирана на науката и иновациите не би могло да има икономически растеж, за възстановяване на социалните блага и обществените услуги, които се рушат вече 30 години. Той припомни, че в ОКС членуват 30 кооперации, от които 1 в ликвидация, а членовете им са 3731. Системата на кооперациите в област Враца отчита годишен оборот от 4 143 хил.лв., а ОКС-Враца 238 хил.лв., като се наблюдава леко увеличение на загубата. В магазините от веригата КООП се формира 85 % от търговията в системата, а производството е само на хляб в Кнежа и изваряване на ракия, след спиране на хлебозавода в Козлодуй, заради нелоялна конкуренция. През годината са възстановени 50 дка земя на кооперацията в Оряхово и са сключени 4 нови договора за наем на обекти във Враца. През 2019 г. кооперациите в системата на ОКС-Враца планират засилване на изкупуването на билки, срещи със земеделски производители за общ проект и инсталация за преработка на етерични масла в партньорство и проучване възможностите за развитие на речен туризъм в крайдунавските кооперации. Северозападът се събужда и ние трябва да сме активни и част от промяната към по-добро, завърши отчета си инж. Атанасов.

Главният счетоводител Виолета Александрова представи счетоводният отчет за миналата година и бюджета на УС и КС за 2019 г., а Анелия Дамянова- отчета на Контролния съвет за 2018 г. В дискусията се включиха специалистът по изкупуване Данко Христов и председателите на кооперации в Оряхово, Хърлец и Курново. Зам.-председателят на ЦКС Бойка Добрева подчерта, че въпреки трудната ситуация в Северозапада има потенциал за развитие и той е свързан с наличието на свободни обекти, които не се стопанисват. Тя подчерта предимствата на търговската информационна система, картите за лоялни клиенти и наградите от различните томболи на веригата КООП.

Събранието единодушно гласува всички точки в дневния ред, а за делегати на общото събрание на ЦКС бяха избрани инж.Велко Атанасов, Анелия Дамянова и Маргарита Павловска.

Иво ЙОРДАНОВ




2019-04-17 07:44:19