Глобяват кметове за непочистени речни корита

Глобяват кметове за непочистени речни корита

Предписание на кметовете на 10-те общини на територията на РИОСВ – Враца издаде министърът на околната среда и водите Нено Димов. Според документът градоначалниците трябва да предприемат мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания на речните корита и прилежащите им територии, попадащи в териториалния обхват на съответната община.

Срокът за изпълнение на предписаниeто за почистване на речните корита и земите около тях е 30 април. От страна на екоинспекцията до края на месец май ще бъдат извършени проверки на място относно изпълнението на даденото предписание. При констатиране на неизпълнение в указаният срок, съгласно разпоредбите на Законът за опазване на околната среда предвижда санкция за длъжностните лица в размер от 2 000 до 20 000 лв.
2019-02-21 11:59:40