6 строителни холдинга наддават за пътя Мездра-Ботевград

6 строителни холдинга наддават за пътя Мездра-Ботевград

6 са отворените оферти на участниците в обществената поръчка за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на 13,4 км от път I-1 (E-79) Мездра – Ботевград, лот 2 от км 161+367 до км 174+800. По реда на постъпването си в АПИ те са:

 

  • „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД;
  • ДЗЗД АККОРД КЪНСТРАКШЪНС, с участници в дружеството: „АККОРД СТРОИТЕЛНО ПРОМИШЛЕНА ИНВЕСТИЦИОННА КОРПОРАЦИЯ” АД и „ЕР КЪНСТРАКШЪНС” ООД;
  • „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД;
  • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД;
  • ДЗЗД „МБ Лот 2 - 2019”, с участници: „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД“ АД, „ВАХОСТАВ-СК“ а.с.;
  • Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 2“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД.

 

Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство.

Общата индикативна стойност на участъка между Мездра и Ботевград /лот 1 и лот 2/ е близо 302 млн. лв. без ДДС. За лот 1 е 123 000 000 лв. без ДДС и не е пределна, а за лот 2 е 178 800 000 лв. без ДДС и не е пределна. Проектът ще се финансира със средства от републиканския бюджет.
2019-02-04 17:35:21