Обвиниха кмет в стопиране на изграждането на възлов участък

Обвиниха кмет в стопиране на изграждането на възлов участък

Всички мои решения са в защита на интереса на гражданите. Това заяви кметът на Видин Огнян Ценков. Поводът за изказването му са твърденията, че той пречи на реализирането на проекта „Модернизация на път I – 1 (E-79) „Видин – Ботевград“ и че в продължение на 8 месеца не са предприети никакви действия досега. Градоначалникът е категоричен, че през цялото това време е имало непрекъсната комуникация между Общината, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура”.

„Категорично искам да заявя, че обвиненията  в декларациите на Гражданско обединение „Единни за промяна“ и отправяните лично от неговия председател Росица Кирова, не отговарят на истината, целят насаждане на омраза и преследват политически интереси“, каза Ценков.

Със заповед на зам. министъра на МРРБ Николай Нанков се разрешава на АПИ да изработи проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обекта. В кметската администрация вече е получена техническата документация.

„Внушенията, фалшивите новини, лъжите, манипулациите, че Община Видин и аз, като кмет, сме пречели за осъществяването на процедурите по Закона за устройство на територията, са неоснователни и неверни. Допускането на изменението на общия устройствен план не би било възможно да се осъществи от Община Видин. Дори да го бяхме направили, то щеше да бъде обжалвано като незаконосъобразно и да забави много повече процеса във връзка с осъществяване на проекта“ – обясни Огнян Ценков. Той допълни, че сега процедурата ще изисква по-малко време и ще се спестят около 7 месеца.

Община Видин има задължението да обяви процедурата по съобщаването на плана за всички територии, засегнати на територията й. До 1 февруари информацията ще бъде изпратена в Държавен вестник и от датата на публикуване на съобщението за изработен парцеларен план, в 30-дневен срок засегнатите лица имат право да подадат възражения към държавата, чрез Община Видин. На следващ етап ще бъде проведена процедура по отчуждаване и след като се регламентират отношенията със собствениците на отделните имоти, ще може да бъде издадено разрешението за строеж на пътя.

 
2019-01-24 09:32:23