Ученици се включиха в проект

Ученици се включиха в проект

Във врачанската Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство започна работата по проект „Let's salvage from oblivion“ / „Да спасим от забвение“/ 2018-1-PL01-KA229-051216_4 с координатор Полша по програма „Еразъм+“. Проектът "Да спасим от забвение" ще бъде реализиран от три страни партньори: Полша, Португалия и България. Той ще продължи 24 месеца от 17.12.2018 до 16.12.2020. Основният резултат от проекта ще бъде педагогическата иновация "Да спасим от забвение", изпълнявана от всички страни партньори, която ще бъде разделена на четири части, сподели директорът на учебното заведение Румяна Петрова. Това са фолк танците като начин да опознаем културата на Европа, регионалната кухня като важен аспект на европейската култура, обекти на европейското културно наследство и чужди езици – ключът към опознаването на културното наследство на Европа. Координатор по проекта е Татяна Стоянова.

Презентация за културното наследство на България под закрилата на ЮНЕСКО изготвиха  ученичките Иванина Василева и Гергана Василева под ръководството на г-жа Диана Иванова. Трапеза за Бъдни вечер подготвиха учениците на г-жа Димитрана Захариева и инж. Надежда Тодорова. Пърформанс с общуване на чужди езици представиха  учениците Златослав Цетелинов и Весел Пиронков от иновативната 12б паралелка под ръководството на Маргарита Григорова и Татяна Стоянова. Иновативната 11б паралелка подготвиха викторина на английски език с представяне на празниците от българския обреден цикъл и традиционните ястия за празниците под ръководството на инж. Цветомира Иванова и г-жа Мариана Стефанова. Томислава и Любомира изпълниха народни песни с участието на г-жа Теодора Ицовска. Народни танци с учениците подготвиха г-жа Ивка Николчова и г-н Тошко Стоянов. Постери /плакати по проекта изготвиха над 20 ученика под ръководството на г-жа Йоана Томова, инж.Христина Ценова, г-н Тошко Стоянов и инж.Галина Генчева.
2018-12-21 09:28:45