Стартира детско полицейско управление в Бойчиновци

Стартира детско полицейско управление в Бойчиновци

Две годишно споразумение за дейности по новосформирано детско полицейско управление сключиха Община Бойчиновци, местното СУ „Васил Левски“ и Районно управление полиция-Монтана. Поетите ангажименти от трите страни включват предоставяне на логистична, организационна, административна и методическа помощ за осъществяване на съвместни образователно-възпитателни дейности. Община Бойчиновци ще съдейства за изпълнението на заложените в програмата мероприятия. Възпитаниците на СУ „Васил Левски“ с огромен интерес се включиха в първите си планирани мероприятия.
2018-11-16 14:25:12