Санираха още 3 блока в Берковица

Санираха още 3 блока в Берковица

Община Берковица завърши санирането на още три сгради по ОП "Региони в растеж". Това са бл. 13, 14 и 14А в ж.к „Изгрев“. Те са санирани по проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“. Фирмата изпълнител на проектирането, авторския надзор и строително-ремонтните дейности е ДЗЗД „Доминус Инженеринг“, гр. Монтана, а общата стойност на проекта е 760 374,10 лв. с ДДС.

Санираната многофамилна жилищна сграда е с подменена дограма, външна топлоизолация, ремонтирани покриви, достъпна среда, приветлив външен вид и изцяло нова визия.

В Берковица към настоящия момент в процес на изпълнение са още 8 жилищни и обществени сгради по ОП „Региони в растеж“ и по Националната програма за енергийна ефективност. На 7 са приключили ремонтните дейности. Общата стойност на двата проекта за жилищата и за обществените сгради надхвърля 6 милиона и 300 хиляди лева.

 
2018-11-10 12:27:17