Враца подарява язовири на държавата

Враца подарява язовири на държавата

Язовири, собственост на община Враца, ще бъдат прехвърлени безвъзмездно в полза на държавата. Това решиха общинските съветници. Един от мотивите за прехвърлянето е, че не разполага с достатъчно финансов ресурс да покрият разходите по поддръжката им. Установено е, че към част от водохранилищата прилежащите им съоръжения се намират в неизправно състояние. Някои съоръжения липсват, или са отнети от перманентно прииждащи води. Други макар и налични не изпълняват своите функции поради неизправност. В същото време с оглед на обстоятелството, че същите представляват опасност за населението, следва да бъдат предприети незабавни мерки, категорични са от общинската управа във Враца.

Припомняме, че възможността общините да харизват свои водоеми на държавата бе уредена със законови промени от 7 юли тази година. Цялата процедура обаче трябваше да мине в срок от 3 месеца, което наложи бърза реакция на местния парламент.  

„Предвид всичко това предлагам на общинския съвет във Враца да бъдат прехвърлени в собственост на държавата всички язовири на територията на общината с изключение на „Мраморчица”. Той се ползва за нуждите на община Враца и за задоволяване потребностите от осигуряване с риба и развитие на спортен риболов за всички граждани и гости на общината. Язовирът е в добро състояние, извършен му е ремонт през 2017 г. по фонд „Солидарност“ и не представлява опасност за населението”, категоричен е вносителят на докладната зам. кметът Петя Долапчиева.

Очаква се безвъзмездното прехвърлени на собствеността на водоемите да стане до месец. Писменото си съгласие за действията са дали и всички кметове на населени места от общината. Отдадените под наем водоеми пък ще запазят концесионерите си, категорични са от кметският екип.
2018-09-13 10:21:01