Висококачествено БЯЛО грозде от Лозов масив Мизия

Висококачествено БЯЛО грозде от Лозов масив Мизия

Лозов масив-Мизия

продава висококачествено грозде от сортовете

ВРАЧАНСКИ МИСКЕТ, ТРАМИНЕР, ШАРДОНЕ и МУСКАТ!

Подходящи за вина и ракии!

За поръчки 0885 86 33 22
2018-08-18 08:17:37