Спират тока във Врачанско

Спират тока във Врачанско

Спират тока във Врачанско

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 - 27 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ВРАЦА

Дата/период  Времетраене    Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Борован 

На 23.07.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 25.07.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 26.07.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 27.07.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Малорад:   Божур, Бреза, Васил Воденичарски, Георги Бързаков, Димитър Благоев, иван Вазов, Кестен, Липа, Никола Парапунов, Нино Гешовски, Петко Р. Славейков, Петър Гевезийски, Петър Джигански, Стефан Караджа, Странджа

Община Бяла Слатина 

На 24.07.2018 г. /10:15 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Алтимир:   Александър Стамболийски, Ален Мак, Ангел Кънчев, Антим I-Ви, Баба Тонка, Божур, Васил Левски, Велчо М. Хумарски, Веслец, Вит, Витоша, Вихрен, Водотечна, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Димитър Захариев, Димитър Матрозов, Драва, Дъб, иван Горанчовски, извор, Кирил и Методий, Ком, Лозенец, Мак, Марин Ганински, Местност ибришима, Местност изварковец, Местност Край Село, Местност Селска Мера, Милчо Стефанов, Минко Т. Драгиевски, Мусала, Околчица, Октомври, Октомврийска, Охрид, Паисий Хилендарски, Петко Г. Симеонковски, Петко Канчев, Петър Т. Нинов, Пи 2 От Масив 96 имот №096002, Рила, Русалка, Савчо Бренишки, Скът, Солун, Спортна, Стара Планина, Стоян Войвода, Странджа, Тинтява, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Симеон I-Ви, Шипка

На 23.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 27.07.2018 г. /08:30 - 08:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Борован:   Ангел Йошков, Ангел Кънчев, Антим I-Ви, Баба Тонка, Бачо Киро, Борованска Могила, Ботева Алея, Васил Левски, Веслец, Възраждане, Ген. Ангел Андреев, Ген. Столетов, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Д-Р Васил Стойновски, Димитър Благоев, Димитър Полянов, Добри Чинтулов, Дунав, Захари Стоянов, Зорница, ивайло, иван Вазов, иван Нивянин, иван Рилски, иванко, изварковец, изгрев, Кирил и Методий, Климент Охридски, Крум Беличовски, Кукуш, Любен Каравелов, Люлин, Марин Дринов, Марица, Местност Гъбов Дол, Местност Липето, Методи Тошев, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Оборище, Опълченска, Освобождение, Паисий Хилендарски, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Рашо Трифонов, Росица, Св.Наум, Свобода, Сграда Поликлиника  І-Ви Етаж, Сергей Румянцев, Славко Ценов, Страхил Войвода, Сълково Бранище, Тодор Каблешков, Тошка Петрова, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Ясенов, Цар Асен, Цар иван Шишман, Цар Симеон I-Ви, Цено Мишов, Чаталджа, Шипка, Яне Сандански

На 23.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 27.07.2018 г. /08:30 - 08:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Бъркачево:   9-ти Май, 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Безименна, Васил Коларов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Димитър Благоев, Дружба, Здравец, Кирил и Методий, Любен Каравелов, Маршал Толбухин, Местност Вутов Геран, Местност Криволя, Местност Фазанарията, Никола Вапцаров, Опълченска, Райко Даскалов, Роза, Скът, Странджа, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Шипка, Юрий Гагарин

На 23.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 27.07.2018 г. /08:30 - 08:45 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Бяла Слатина:   Агиното Бранище

На 23.07.2018 г. /08:45 - 16:30 ч.; 08:45 - 09:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /09:45 - 16:00 ч.; 09:45 - 10:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 08:45 - 16:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 26.07.2018 г. /08:45 - 09:00 ч.; 08:45 - 16:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./   На 27.07.2018 г. /08:30 - 08:45 ч.; 08:30 - 16:00 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Враняк:   Байкал, Божур, Вежен, Вихрен, Волга, Ген. Столетов, Дружба, ивайло, иван Стаменов, Карл Маркс, Ком, Лало Цолов, Люляците, Мак, Марко Вутков, Мир, Мургаш, Наса Христова, Никола Вапцаров, Оборище, Одрин, Орешака, Орлин Василев, Павел Стефанов, Петко Дочев, Петър Филев, Пирин, Радецки, Рашов Дол, Рила, Роза, Росица, Русалка, Скът, Солун, Стопански Двор, Странджа, Тракия, Хан Аспарух, Цар Калоян, Шар Планина

На 24.07.2018 г. /10:15 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Върбица, Общ. Враца:   Аврам Митев, Александър Стамболийски, Арда, Бачо Киро, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Недков, Вела Пеева, Витоша, Волга, Вълчо Химирски, Ген. Гурко, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Маринков, Д-Р Петър Берон, Драва, Дунав, Захари Стоянов, Здравец, иван Нивянин, искър, Люлин, Маршал Толбухин, Местност Бриша Ушите, Никола Ценов, Панайот Волов, Петко Р. Славейков, Петър Николов, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветко Христов иванов, Юрий Гагарин

На 24.07.2018 г. /10:15 - 10:30 ч.; 15:45 - 16:00 ч./ -  Габаре:   Белия Път, Бенчо Бенчев, Борова, Брод, Веслец, Виктор Нетов, Воденицата, Водотечна, Габар, Гаврил Генов, Георги Димитров, Детски Мир, Дреновица, Дунав, Езерна, иван Батьов, иглика, извор, искър, Калето, Лозарска, Любен Каравелов, Люлин, Люляк, Мадара, Мир, Морава, Одрин, Петко Лалов, Петър Недялков, Петър Стаменов, Росица, Синчец, Скала, Стефан Караджа, Тлаченски Път, Тодор Дончов, Тодор Павлов, Тома Николов, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Кърпачев, Цар Самуил, Цено Начев, Чечера, Шипка

На 24.07.2018 г. /10:15 - 16:00 ч./ -  Галиче:   1-Ви Май, 23-ти Септември, 8-Ми Март, Арда, Батак, Беласица, Бузлуджа, Вардар, Васил Априлов, Васил Левски, Вит, Витиня, Витоша, Водотечна, Войвода, Върбица, Ген. Владимир Заимов, Ген. Леонов, Ген. Скобелев, Ген. Столетов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Гълъбец, Д-Р Петър Берон, Димитър Благоев, Дунавец, Евлоги Георгиев, Елин Пелин, Железна, Загоре, Звезда, Здравец, Златица, Златна Панега, Зорница, ивайло, иван Вазов, иглика, извън Регулацията, изгрев, илинден, Кирил и Методий, Княз Дондуков, Козлодуй, Кокиче, Коста Златарев, Ленин, Митко Палаузов, Морава, Москва, Мургаш, Мусала, Никола Вапцаров, Никола Обретенов, Оборище, Огоста, Освобождение, Павел Вежинов, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Панайот Хитов, Партизанска, Пейо Яворов, Петко Р. Славейков, Пирин, Победа, Радецки, Рила, Сергей Румянцев, Скът, Солунска, София, Странджа, Струма, Теменуга, Тодор Каблешков, Тракия, Трънска, Търговска, УПИ Vііі 818 кв.55, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Цар иван Шишман, Цар Калоян, Цар Симеон I-Ви, Чайка, Янко Забунов, Янко Сакъзов

На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Добролево:   1, І-Ви Стопански Двор, Байкал, Балкан, Беласица, Благой Монов, Божур, Боримечката, Бързица, Васил Левски, Вежен, Веслец, Вестителя, Витоша, Владая, Водотечна, Вратица, Гробарска, Драва, Дружба, Елин Пелин, Здравец, извор, Казашка, Кирил и Методий, Кокиче, Лазар Драйчев, Лале, Лонгоза, Люляците, Марица, Маршал Будьони, Местност Край Село, Местност Любеничен Дол, Местност Млаката, Местност Селска Мера, Мургаш, Орешака, Петко Д. Петков, Радецки, Разделна, Рашов Дол, Ропотамо, Русалка, Сливница, Средна Гора, Стопански Двор, Тинтява, Томин Мост, Трапезица, Трън, Фортуна, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чапаев

На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Комарево, Общ. Бяла Слатина:   Месност Врачанка

На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Попица:   Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Васил Априлов, Васил Друмев, Васил Левски, Витоша, Воден, Възраждане, Ген. Гурко, Ген. Скобелев, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги С. Раковски, Д-Р Петър Берон, Дебър, Добруджа, Драва, Дунав, Дъбрава, искър, Кирил и Методий, Кръстовище Х.Димитър и Г.Бенковски, Люляк, Марин Дринов, Месност Под Село, Милин Камък, Октомври, Охрид, Паисий Хилендарски, Пали Лула, Петко Р. Славейков, Пирин, Поп Харитон, Рила, Свобода, Север, Скът, Софроний Врачански, Стоян Калъчев, Странджа, Струма, Съединение, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Ценов, Христо Шабански, Цар иван Шишман, Шипка, Янтра

На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Сираково, Общ. Борован:   9-ти Септември, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Асен Златаров, Валентина Терешкова, Васил Левски, Гаврил Генов, Георги Димитров, Ерменко, иван Вазов, Месност Край Село, Местност Селска Мера, Никола Вапцаров, Освободител, Петко Р. Славейков, Стефан Караджа, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Симеон I-Ви, Юрий Гагарин

На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Соколаре:   Баба Тонка, Бачо Киро, Бук, Васил Левски, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Дунав, иван Вазов, иван Нивянин, илия Мусков, Кокиче, Кочо Чистеменски, Крум Беличовски, Любен Каравелов, Неофит Рилски, Паисий Хилендарски, Петко Коташки, Светослав Обретенов, Стефан Караджа, Стоян Йончев, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Борис I-Ви, Цар Калоян, Цар Симеон I-Ви, Чавдарци, Шипка, Юрий Гагарин

На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Търнава, Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Асен Златаров, Аспарух Симеонов, Благою Коминкьовски, Боян Ташовски, Васил Левски, Вълка Ташовска, Ген. Владимир Заимов, Георги Бенковски, Георги Даскалов, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Грезнишка, Димитър Благоев, Захари Стоянов, иван Балев, иван Вазов, Кирил и Методий, Край Село, Кръст.Ал.Стамбол.И ив.Вазов, Лазар Станев, Любен Каравелов, Марин Пеков, Местност Селска Мера, Местност Средорек, Местност Туланеца, Никола Кръстевски, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Партизанска, Пейо Яворов, Петко Р. Славейков, Петър Тъмнишки, Победа, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Скът, Стадиона, Стара Планина, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Янко Сакъзов

На 25.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 26.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 09:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ -  Търнава, Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски, Асен Златаров, Аспарух Симеонов, Благою Коминкьовски, Васил Левски, Вълка Ташовска, Ген. Владимир Заимов, Георги Даскалов, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Грезнишка, Димитър Благоев, иван Вазов, Кирил и Методий, Край Село, Кръст.Ал.Стамбол.И ив.Вазов, Лазар Станев, Любен Каравелов, Марин Пеков, Никола Кръстевски, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Партизанска, Петко Р. Славейков, Петър Тъмнишки, Победа, Райко Даскалов, Сергей Румянцев, Стадиона, Стара Планина, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цанко Церковски

Община Враца 

На 24.07.2018 г. /08:30 - 09:30 ч./ -  Вакарел:   Дренов Ръд

На 24.07.2018 г. /08:30 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Вировско:   Александър Стамболийски, Васил Коларов, Васил Левски, Вировчица, Георги Бенковски, Георги Димитров, Димитър Благоев, иван Нивянин, илия Якимов, Коцо Андров, Ленин, Липов Дол, Люлин, Ралин Стоименов, Роза, Русалка, Хан Аспарух, Цар Самуил

На 24.07.2018 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Враца:   Алеко Константинов, Безименна, Вежен, Мито Орозов, Ученически Комплекс

На 25.07.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Враца:   Алеко Константинов, Безименна, Ученически Комплекс

На 25.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Враца:   Амур, Атанас Йованович, Васил Атанасов, Елин Пелин, Камчия, Кръстьо Бързаков, Тодорини Кукли, Топилки, Три Уши, Хан Крум

На 25.07.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./   На 26.07.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./   На 27.07.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Враца:   Бистрешко Шосе, илинден

На 25.07.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Враца:   Ген. Гурко, Граф игнатиев, Оборище, Река Лева, Христо Ботев

На 26.07.2018 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Враца:   илинден

На 26.07.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Враца:   индустриална

На 26.07.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Върбица, Общ. Враца:   Аврам Митев, Александър Стамболийски, Арда, Бачо Киро, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Недков, Вела Пеева, Витоша, Волга, Вълчо Химирски, Ген. Гурко, Ген. Столетов, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Маринков, Д-Р Петър Берон, Драва, Дунав, Захари Стоянов, Здравец, иван Нивянин, искър, Люлин, Маршал Толбухин, Местност Бриша Ушите, Никола Ценов, Панайот Волов, Петко Р. Славейков, Петър Николов, Стара Планина, Стефан Караджа, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветко Христов иванов, Юрий Гагарин

На 27.07.2018 г. /09:00 - 15:30 ч./ -  Лиляче:   Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Бачо Киро, Елин Пелин, иван Вазов, Йордан Лютибродски, Никола Марков-Колката, Петър Пенков, Поп Андрей, Река Лева, Тодор Каблешков, Христо Ботев

Община Криводол 

На 23.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  Ботуня:   9-ти Септември, Арда, Божур, Бузлуджа, Витоша, Волга, Георги Димитров, Драва, Дружба, Кокиче, Крайбрежна, Мургаш, Опълченска, Плиска, Спортна, Хан Аспарух, Шипка, Янтра

На 23.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч./ -  Главаци:   23-ти Септември, Ален Мак, Байкал, Батак, Бачо Киро, Безименна, Божур, Ботуня, Вит, Волга, Еделвайс, Здравец, ивайло, иглика, Йордан Стоянов, Кокиче, Лена, Ленин, Люлин, Малчика, Марица, Мирон Георгиев, Мургаш, Роза, Сердика, Славчо Конов, Стопански Двор, Стоян Якимов, Хан Аспарух, Цар Калоян, Цар Симеон I-Ви

На 24.07.2018 г. /14:00 - 14:30 ч./ -  Големо Бабино:   Александър Стамболийски, Борис Станчев, Ботуня, Волга, Георги Димитров, Д-Р Антон К.Тодоров, Здравец, Плиска, Поп Петър Тунчов, Речка, Рила, Роза, Руен, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Христо Ботев, Чапаев, Шипка

На 24.07.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Краводер:   23-ти Септември, 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Ален Мак, Байкал, Безименна, Божур, Ботуня, Бузлуджа, Васил Левски, Вежен, Витоша, Вихрен, Волга, Гаврил Генов, Георги Бенковски, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги Кирков, Димитър Благоев, Дружба, Еделвайс, Елин Пелин, Замфир Попов, Здравец, ивайло, иглика, Кирил и Методий, Кокиче, Комсомолска, Малчика, Мир, Никола Марков-Колката, Николай Хайтов, Октомври, Път Е 79, Роза, Росица, Русалка, Тинтява, Цар Калоян, Шипка

На 24.07.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Криводол:   23-ти Септември, Алеко Константинов, Александър Пушкин, Александър Стамболийски, Арда, Бачо Киро, Борова Гора, Ботуня, Васил Априлов, Васил Левски, Вела Пеева, Венера, Витоша, Върбанчовец, Гаврил Генов, Ген. Глухов, Ген. Леонов, Ген. Скобелев, Гео Милев, Георги Дамянов, Георги Димитров, Георги С. Раковски, Димитър Благоев, Дунав, Елин Пелин, ивайло, иван Рилски, индже Войвода, искър, Йордан Лютибродски, Кирил и Методий, Комсомолска, Крайна, Куманица, Ленин, Малчика, Маршал Суворов, Маршал Толбухин, Мир, Мусала, Никола Вапцаров, Олег Кошевой, Опълченска, Освобождение, Панайот Волов, Пеньо Пенев, Плиска, Поп Андрей, Преслав, Радецки, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Река Марица, Рила, Сан Стефано, Септемврийска Слава, Сергей Румянцев, Синчец, Спартак, Средна Гора, Стара Планина, Тавтиомозис, Тепето, Томин Мост, Филип Тотю, Фридрих Енгелс, Хан Омуртаг, Христо Ботев, Христо Михайлов, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Цар Самуил, Чавдар, Юрий Гагарин, Янко Забунов, Янтра

На 24.07.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Криводол:   Местност Мътница, Фридрих Енгелс, Христо Смирненски

На 24.07.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Криводол

На 24.07.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Пудрия:   23-ти Септември, Ален Мак, Арда, Байкал, Батак, Бистрица, Божур, Ботуня, Бузлуджа, Васил Левски, Вежен, Витоша, Вихрен, Георги Димитров, Дружба, Еделвайс, Здравец, Калиакра, Кокиче, Ком, Куманица, Лале, Леденика, Люляците, Марица, Мир, Митко Палаузов, Пирин, Радецки, Родопи, Роза, Росица, Сердика, Спортна, Средец, Средна Гора, Стара Планина, Стопански Двор, Цар Калоян, Шипка

На 24.07.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Уровене:   23-ти Септември, 9-ти Септември, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Васил Коларов, Васил Левски, Волга, Гео Милев, Георги Димитров, Димитър Благоев, ивайло, иван Вазов, кв.18 УПИ 1 - 69, кв.21, УПИ Iv-500.5, Ленин, Никола Вапцаров, Орешака, Поп Андрей, Райко Даскалов, Струма, Томин Мост, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон I-Ви, Чапаев, Шар Планина

На 24.07.2018 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Чирен:   Местност Осен

Община Мездра 

На 23.07.2018 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Дърманци:   |-1533, кв. Калето, Местност Сирма

На 23.07.2018 г. /10:00 - 13:00 ч./ -  Мездра:   1-Ви Май, Баданец, Добруджа, Дърманско Шосе, Жп Район, Заводска, Христо Ботев

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.
2018-07-20 14:49:51