Стягат конференция, посветена на река Дунав

Стягат конференция, посветена на река Дунав

По повод отбелязването на Деня на река Дунав – 29 юни, Областна администрация – Враца, съвместно със Сдружение „Глобално партньорство по водите – България“, организират конференция, посветена на опазването и устойчивото използване на река Дунав.

Темите, включени в конференцията засягат влиянието на климатичните промени, използването на земята и водопотреблението върху водните ресурси в Дунавския басейн, природните системи за пречистване на водите и добри практики, свързани с пречистването на питейните води в България.

Конференцията ще се проведе на 28 юни /четвъртък/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Областна администрация – Враца, ет.6.

По повод Деня на река Дунав, Институтът за глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа и Международната комисия за опазване на река Дунав организират конкурс Danube Art Master за произведение на изкуството или видеоклип на тема „Бъди активен за по-здравословен Дунав“. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 18 години, които да представят своите разсъждения, свързани с това, какво означава опазването на околната среда за тях. Крайният срок за участие е 10 юли 2018 г.

Денят на река Дунав се отбелязва от 2004 г., когато в София е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Идеята на ежегодната европейска инициатива е да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците й.

 
2018-06-26 10:48:51